Lučka uprava
N O V A L J A
T: +385 (0)53 663 230  | 
Hrvatski English
A.D. Kirin

Novosti

Četvrtak, 26. Ožujak 2020   |    Lučka uprava Novalja   |    103

Obavijest za javnost

Poštovane sugrađanke i sugrađani,

Na 22. sjednici Gradskog vijeća Grada Novalje, održanoj 10.03.2020. godine, obrazlažući točku 11. dnevnog reda Prijedlog Odluke ofinanciranju projektne dokumentacije Luke Novalja- Sporazum o partnerstvu, gradonačelnik Ante Dabo verbalno je napao gradskog vijećnika HSS-a, gospodina Mateja Gušćića, a koji je ujedno i član Upravnog vijeća Lučke uprave Novalja, optužujući ga za stopiranje sporazuma sa gradom, blokiranjem rada Lučke uprave i napadom na ravnatelja iste, navodeći pri tome kao izvor informacija samog ravnatelja.
Odbacujem sve navode gradonačelnika Ante Daba, koje je iznio kroz raspravu. Činjenica je da sa gospodinom Gušćićem kao članom Upravnog vijeća imam odličnu suradnju, kao i sa ostalim članovima, a da je tome tako svjedoči napredak i razvoj Lučke uprave, niz projekata koje smo započeli, a čemu je doprinio i sam gospodin Matej Gušćić kao član upravnog vijeća lučke uprave.
Ovim putem javno se ispričavam gospodinu Mateju Gušćiću ako sam ga osobno povrijedio kroz svoj rad na bilo koji način.

Ravnatelj Lučke uprave Novalja
Igor Vidas, prof.
Podijeli: