Lučka uprava
N O V A L J A
T: +385 (0)53 663 230  | 
Hrvatski English
A.D. Kirin

Novosti

Utorak, 23. Lipanj 2020   |    Lučka uprava Novalja   |    74

OBAVIJEST O PRIMANJU STRANAKA

RAD SA STRANKAMA
PONEDJELJAK OD 10,00 DO 12,00 SATI
SRIJEDA OD 10,00 DO 12,00 SATI
PETAK OD 10,00 DO 12,00 SATIPodijeli: