Lučka uprava
N O V A L J A
T: +385 (0)53 663 230  | 
Hrvatski English
A.D. Kirin

Novosti

Srijeda, 16. Listopad 2019   |    Lučka uprava Novalja   |    210

Započeli radovi na "Veloj rivi" u luci Novalja

Na temelju Ugovora br. NMV 01/2019 o izvođenju radova na uređenju obale za prihvat katamarana u luci Novalja, potpisanog 4. listopada 2019. započinje se s građevinskim radovima uređenja rive. Radovi će biti sufinancirani sredstvima Ministarstva mora, prometa i infrastrukture koja su osigurana Sporazumom o sufinanciranju projekta "Uređenje obale za prihvat katamarana u luci Novalja" potpisanog 21.02.2019. Sporazumom je osigurano 1.000.000,00 kn dok će ostatak financirati Lučka uprava Novalja iz vlastitih izvora. Nakon provedbe otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti radova na sanaciji obalnih zidova u luci otvorenoj za javni promet Novalja, Lučka uprava Novalja sklapa Ugovor s Kamenim zidom d.o.o. koji je proizašao kao ekonomski najpovoljnija ponuda sukladno objavljenom kriteriju za odabir ponude te uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije o nabavi. Vrijednost radova je procijenjena na cca 1.065.000, 00 kn.
Galerija slika:

Warning: Illegal string offset 'FILENAME' in /home/lcuncm/public_html/scripts/util.php on line 611

Warning: Illegal string offset 'FILENAME' in /home/lcuncm/public_html/scripts/util.php on line 611

Warning: Illegal string offset 'FILENAME' in /home/lcuncm/public_html/scripts/util.php on line 611

Warning: Illegal string offset 'FILENAME' in /home/lcuncm/public_html/scripts/util.php on line 626

Warning: Illegal string offset 'FILENAME' in /home/lcuncm/public_html/scripts/util.php on line 626

Warning: Illegal string offset 'FILENAME' in /home/lcuncm/public_html/scripts/util.php on line 626

Podijeli: