Lučka uprava
N O V A L J A
T: +385 (0)53 663 230  | 
Hrvatski English
A.D. Kirin

Novosti

Petak, 16. Kolovoz 2019   |    Lučka uprava Novalja   |    140

Prethodno savjetovanje - Uređenje obale u luci Novalja

Pozivzainteresiranim gospodarskim subjektima za sudjelovanje u postupku prethodnogsavjetovanja za postupak nabave radova male vrijednosti

„Uređenje obale zaprihvat katamarana u luci Novalja“


Naručitelj: Lučkauprava Novalja, Dalmatinska 18, 53291 Novalja,

Evidencijskibroj nabave: NMV 01/2019

Predmetnabave:
Predmetnabave je: Uređenje obale za prihvat katamarana u luci Novalja

Datumpočetka prethodnog savjetovanja: 16.kolovoza 2019. godine
Datumzavršetka prethodnog savjetovanja: 22.kolovoza 2019. godine

Navodda li će tijekom savjetovanja naručitelj održati sastanak:
Tijekomsavjetovanja Naručitelj neće održati sastanak sa zainteresiranim gospodarskimsubjektima.

Naručitelj,Lučka uprava Novalja planira pokrenuti postupak javne radova malevrijednosti:
„Uređenjeobale za prihvat katamarana u luci Novalja“ procijenjene vrijednosti od 750.000,00 HRK bez PDV-a

U tusvrhu, a sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) i Pravilnikuo planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta ujavnoj nabavi (NN 101/2017), Naručitelj putem Elektroničkog oglasnika javnenabave Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: EOJN) objavljuje ovaj Poziv naprethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima sapripadajućim prijedlogom cjelokupne Dokumentacije o nabavi.

Zainteresiranigospodarski subjekti svoje primjedbe i prijedloge mogu uputiti na jedan odslijedećih načina:

A. Putem sustava Elektroničkogoglasnika javne nabave RH ili
B. Putem elektroničke pošte na adresu:lucka.uprava.novalja@gs.ht.hr

Nakonprovedenog prethodnog savjetovanja, Naručitelj će u Elektroničkom oglasnikujavne nabave RH objaviti Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama iprijedlozima temeljem prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskimsubjektima te pokrenuti postupak javne nabave.


Stručnopovjerenstvo
Podijeli: