Lučka uprava
N O V A L J A
T: +385 (0)53 663 230  | 
Hrvatski English
A.D. Kirin

Novosti

Petak, 15. Studeni 2019   |    Lučka uprava Novalja   |    122

Poziv na dostavu ponuda - administrativno vođenje - Žigljen


Naručitelj Lučkauprava Novalja pokrenula je nabavu za pružanje uslugeupravljanja projektom i administracije za projekt; Rekonstrukcijai dogradnja trajektnog pristaništa Žigljen,
te Vam sukladno tome upućujemoovaj Poziv na dostavu ponude.
Sukladno članku12., stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) za godišnju procijenjenuvrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000 kuna bez PDV-a odnosno500.000 kuna bez PDV-a (tzv.jednostavnu nabavu) Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javnenabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.
Postupakjednostavne nabave se provodi sukladno članku 1. Pravilnika o provedbipostupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga Klase: 400-01/18-01/07,Ur.broj: 2125/1-11-18-02 od 20. lipnja 2018.
Podijeli: