Lučka uprava
N O V A L J A
T: +385 (0)53 663 230  | 
Hrvatski English
A.D. Kirin

Novosti

Četvrtak, 05. Prosinac 2019   |    Lučka uprava Novalja   |    163

Poziv na dostavu ponuda - dokumentacija o nabavi - Žigljen

Naručitelj Lučka uprava Novalja pokrenula je nabavu zauslugu izrade dokumentacije o nabavi za projekt:Rekonstrukcija i dogradnja trajektnog pristaništa Žigljen.
Sukladno članku12., stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) za godišnju procijenjenuvrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000 kuna bez PDV-a odnosno500.000 kuna bez PDV-a (tzv.jednostavnu nabavu) Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javnenabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.
Postupak jednostavne nabave se provodi sukladno članku1. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i uslugaKlase: 400-01/18-01/07, Ur.broj: 2125/1-11-18-02 od 20. lipnja 2018.
Podijeli: