Lučka uprava
N O V A L J A
T: +385 (0)53 663 230  | 
Hrvatski English
A.D. Kirin

Luka Metajna

Luka Metajna – je luka lokalnog značaja. Granica lučkog područja ide od sjevernog korijena trajektnog pristaništa do vanjske ivice ceste koja vodi k Mrkoj Punti zatim nastavlja u pravcu istoka do granice betonskog platoa. Granica dalje slijedi ivicu platoa u pravcu jugoistoka do ceste te nastavlja vanjskom ivicom ceste do početka plaže i prati potporni zid u pravcu sjeverozapada do granice s morem. Navedeno područje obuhvaća kč. br. 4442./11 te dio k.č.br. 4450/1, sve k.o. Barbati. Ukupna dužina operativne obale je 19 m, površina kpnenog dijela je 1000 m2 a površina morskog dijela je 8400 m2.


Warning: Illegal string offset 'FILENAME' in /home/lcuncm/public_html/scripts/util.php on line 611

Warning: Illegal string offset 'FILENAME' in /home/lcuncm/public_html/scripts/util.php on line 611

Warning: Illegal string offset 'FILENAME' in /home/lcuncm/public_html/scripts/util.php on line 611

Warning: Illegal string offset 'FILENAME' in /home/lcuncm/public_html/scripts/util.php on line 611

Warning: Illegal string offset 'FILENAME' in /home/lcuncm/public_html/scripts/util.php on line 611

Warning: Illegal string offset 'FILENAME' in /home/lcuncm/public_html/scripts/util.php on line 626

Warning: Illegal string offset 'FILENAME' in /home/lcuncm/public_html/scripts/util.php on line 626

Warning: Illegal string offset 'FILENAME' in /home/lcuncm/public_html/scripts/util.php on line 626

Warning: Illegal string offset 'FILENAME' in /home/lcuncm/public_html/scripts/util.php on line 626

Warning: Illegal string offset 'FILENAME' in /home/lcuncm/public_html/scripts/util.php on line 626


Lučka područja

Luke županijskog i lokalnog značaja  Županijske lučke uprave Novalja su :

Luke županijskog značaja