Lučka uprava
N O V A L J A
T: +385 (0)53 663 230  | 
Hrvatski English
A.D. Kirin

Lučka područjaLuke županijskog i lokalnog značaja  Županijske lučke uprave Novalja su :

Luke županijskog značaja