Lučka uprava
N O V A L J A
T: +385 (0)53 663 230  | 
Hrvatski English
A.D. Kirin

Digitalna pristupačnost

Izjava o digitalnoj pristupačnosti

Lučka uprava Novalja obvezna je osigurati pristupačnost svoje mrežne lokacije u skladu Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora. Ova Izjava o pristupačnosti odnosi se na mrežnu stranicu www.lucka-uprava-novalja.com

Stupanj usklađenosti
Ova mrežna lokacija je djelomično usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

Nepristupačni sadržaj
Mrežna stranica www.lucka-uprava-novalja.com je dijelom usklađena sa Zakonom o pristupačnosti, a iznimke od usklađenosti očituju se u sljedećem:

  • Pojedini dokumenti u .pdf obliku nisu čitljivi čitačima ekrana jer su ponuđeni u slikovnom obliku koji čitači ekrana ne mogu pročitati
  • Dio slika i datoteka nema prikladan tekstualni opis (alt tekst)
  • pdf datoteke otvaraju se u novom prozoru (tabu) preglednika, a .doc i .ppt datoteke dostupne su isključivo kao datoteke za preuzimanje.
  • dio poveznica nije podcrtan.
  • Ne postoji poseban izbornik za uključivanje elemenata pristupačnosti poput povećanja, smanjenja ili promjene vrste fonta, jer je naknadna implementacija takvog zahtjeva izuzetno opsežne izmjene u kodu stranice. 

Podizanje razine pristupačnosti
Lučka uprava Novalja nastavlja s konstantnim poboljšanjima dostupnosti svojih mrežnih stranica i usluga kako bi i osobe s određenim invaliditetom, starije osobe ili osobe s određenim smetnjama u percepciji mogle nesmetano koristiti mrežne stranice.
Unatoč naporima da sve stranice i sadržaje na mrežnoj lokaciji www.lucka-uprava-novalja.com učinimo dostupnima, neki se sadržaji možda još nisu u potpunosti prilagodili najstrožim standardima pristupačnosti. To može biti posljedica nepronalaska ili trenutnog nepostojanja najprikladnijeg i najoptimalnijeg tehnološkog rješenja.
U daljnjoj nadogradnji mrežne lokacije www.lucka-uprava-novalja.com implementirat će se preporuke za unaprjeđenje pristupačnosti i nastojati podići razina pristupačnosti u najvećoj mogućoj mjeri.

Priprema ove izjave o pristupačnosti
Ova je izjava sastavljena je 15. rujna 2020. temeljem samoprocjene koju je provela Lučka uprava Novalja i procjene u obliku testiranja pristupačnosti provedeno pomoću servisa „Ace it – Accessibility Evaluator” (ace.useit.se) s rezultatom „availability index” od 83%.

Povratne informacije i podaci za kontakt
Podnošenjem zahtjeva Lučkoj upravi Novalja možete dobiti povratne informacije i/ili prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća.

Zahtjev možete podnijeti službeniku za informiranje Lučke uprave Novalja:
  • službenik za informiranje: Ankica Škunca
  • telefonom na broj: +385 (0)53 663 230
  • faksom na broj: +385 (0)53 663 230
  • E-mail službenika za informiranje: lucka.uprava.novalja@gs.ht.hr
  • poštom na adresu: Lučka uprava Novalja, Dalmatinska 18, 53291 NOVALJA 
Uredovno vrijeme za rad sa strankama određuje se od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00 sati.

Postupak praćenja provedbe propisa
Nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.
Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika.
Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15)

Kontakt:
Povjerenik za informiranje
Trg žrtava fašizma 3, 10000 Zagreb
Telefon: 01 4609 041
Fax: 01 4609 096
E-mail: ppi@pristupinfo.hr
www.pristupinfo.hr