Lučka uprava
N O V A L J A
T: +385 (0)53 663 230  | 
Hrvatski English
A.D. Kirin

Projekt luke Žigljen

08.02.2019   |    Lučka uprava Novalja   |   
Rekonstrukcija trajektnog pristaništa Žigljen

Na predmetnoj je lokaciji potrebno napraviti rekonstrukciju obale 1, obale 2 i obale 3 koje su oštećene, pune pukotina te je na pojedinim mjestima vidljiva armatura. Nakon provedenih studija, projekt je u fazi kandidature prema fondovima EU s ciljem prikupljanja sredstava za sufinanciranje.

Opširnije