Port Authority
N O V A L J A
T: +385 (0)53 663 230  | 
Hrvatski English
A.D. Kirin

Port project Žigljen

08.11.2019   |    Lučka uprava Novalja   |   
Potpisan Ugovor za dodjelu bespovratnih sredstava

Ovaj tjedan, u utorak 5. 11. 2019. Lučka uprava Novalja, na čelu s ravnateljem Igorom Vidasom, potpisala je Ugovor za dodjelu bespovratnih sredstava za projekt rekonstrukcije i dogradnje trajektnog pristaništa Žigljen. Projekt rekonstrukcije i dogradnje trajektnog pristaništa dio je velikog investicijskog ciklusa koji provodi Ministarstvo ...

Opširnije
25.10.2019   |    Lučka uprava Novalja   |   
Odobrena sredstva za rekonstrukciju luke Žigljen

Lučka uprava Novalja je za Projekt rekonstrukcije trajektnog pristaništa Žigljen , započet u posljednjem kvartalu 2018. godine, ove dane primila od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Odluku o financiranju projekta. Naime, nakon provedenog postupka odabira odabran je projekt: "Rekonstrukcija i dogradnja trajektnog pristaništa ...

Opširnije
08.02.2019   |    Lučka uprava Novalja   |   
Rekonstrukcija trajektnog pristaništa Žigljen

Na predmetnoj je lokaciji potrebno napraviti rekonstrukciju obale 1, obale 2 i obale 3 koje su oštećene, pune pukotina te je na pojedinim mjestima vidljiva armatura. Nakon provedenih studija, projekt je u fazi kandidature prema fondovima EU s ciljem prikupljanja sredstava za sufinanciranje.

Opširnije